kontakt

0905 351 886
abramo@abramo.sk

abramo reality & interiéry & financie
kancelária: Hlavná 68, 040 01 Košice

Bc. Kamil Diňa – ABRAMO
sídlo: Pri prameni 17, 054 01 Levoča
IČO: 47 313 978
DIČ: 107 269 80 99